WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!

hala namiotowa jak zarejstrować

ZGŁOSZENIE BUDOWY TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO – DO 180 DNI

 1. Szkic poglądowo-konstrukcyjny obiektu przekazany przez firmę POL-PLAN
 2. Mapa z naszkicowaną lokalizacją obiektu
 3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 4. Wniosek do odpowiedniego organu administracji arch. – bud. (np. urząd miasta lub starostwo powiatowe)
 5. Uzyskanie zaświadczenia o możliwości montażu obiektu tymczasowego
 6. Montaż hali
 7. Po 180 dniach rozbiórka hali lub przed upływem tego terminu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę obiektu – do czasu trwania procedury nie trzeba rozbierać obiektu

UZYSKANIE POZOWOLENIA NA BUDOWĘ

 1. Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Zdobycie aktualnej mapy do celów projektowych
 3. Projekt budowlany
  • Dokumentacja techniczna konstrukcji przekazana przez firmę POL-PLAN, wymagająca adaptacji konstrukcyjnej do projektu budowlanego*
  • Projekt architektoniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu opracowywany przez projektanta posiadającego uprawnienia architektoniczne
  • Ewentualne projekty branżowe instalacji w które ma być wyposażony obiekt, opracowywane przez projektantów danej branży
 4. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 5. Wniosek do odpowiedniego organu administracji arch. – bud. (np. urząd miasta lub starostwo powiatowe)
 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy
 7. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz powołanie kierownika budowy oraz jeżeli narzuca to pozwolenie na budowę inspektora nadzoru inwestorskiego
 8. Montaż hali
 9. Zakończenie budowy – w zależności od wymagań zawartych w pozwoleniu na budowę zgłoszenie o zakończeniu prac budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego

* Dokumentacja techniczna może stanowić część projektu budowlanego, po zaadaptowaniu go przez uprawnionych projektantów. Istnieje możliwość adaptacji dokumentacji konstrukcyjnej  przez uprawnionych konstruktorów firmy POL-PLAN po indywidualnym uzgodnieniu zakresu i ceny.

Przygotowanie podłoża pod halę namiotową

hala namiotowa fundamenty kostka brukowa

Zazwyczaj wystarczającym rozwiązaniem jest wyrównanie – wypoziomowanie podłoża i zastosowanie kostki brukowej z podbudową zdolną do przenoszenia reakcji zawartych w dokumentacji.
W szczególnych przypadkach stosowane są stopy fundamentowe i fundamenty.

Zaufali nam:
hale namiotowe dla volkswagennamioty halowe dla bmw
hala namiotowa dla kghmhale magazynowe dla lotto
pawilon handlowy dla bonduellenamioty przemysłowe alcatel
namioty halowe dla grupa azotymagazyny namiotowe dla budka
namioty halowe dla audinamioty halowe dla skoda
STAWIAMY
0+
HAL NAMIOTOWYCH/ROCZNIE

DZIAŁAMY GLOBALNIE

Jakość naszych hal namiotowych doceniają klienci z całego świata.

SPITSBERGEN, OMAN, NORWEGIA, ARABIA SAUDYJSKA, ROSJA, GRECJA, FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, HISZPANIA, HOLANDIA, WŁOCHY

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:

ISO PCV
polski kapitał
TUV
certyfikat gsi
certyfikat CE

Nasze hale namiotowe wytrzymają naprawdę ekstremalne warunki!
STACJA POLARNA UAM – SPITSBERGEN
Konstrukcja aluminiowa – obciążenia śnieżne 150 – 300 kg/m²!

Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 307 32 48