KONTAKT

Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

NIP: 7790020809
REGON: 004789651
KRS: 0000010969
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 800 000,- zł – wpłacony w całości.

Łukasz Nowak
tel: +48 502 736 436
+48 613 073 268
lukasz.nowak@pol-plan.com.pl

Marcin Bielawa
tel: +48 502 736 435
+48 613 073 248
mb@pol-plan.com.pl

Bogna Bródka
tel: +48 571 291 866
+48 613 073 273
bb@pol-plan.com.pl

Plandeki samochodowe

Lucjan Bródka
+48 502 736 432
+48 517 876 200
plandeki@pol-plan.com.pl

Dział eksportu

Jakub Skotnicki
+48 502-736-431
+48 613 072 391
js@pol-plan.com.pl

Ilona Skwierawska
+48 501 319 170
is@pol-plan.com.pl

Jakub Skotnicki
+48 502-736-431
+48 613 072 391
js@pol-plan.com.pl

Ilona Skwierawska
+48 501 319 170
is@pol-plan.com.pl

Piotr Konieczny
+48 502-736-437
+48 613 071 74
piotr@pol-plan.com.pl

Jarosław Smelka
+48 61 813-57-91 wew. 21

Maria Twardowska
Główna Księgowa
+48 613 073 288
ksiegowosc@pol-plan.com.pl

Anna Maciejewska
+48 613 073 288

Henryka Kempa
+48 613 073 288

Krzysztof Leśny
+48 613 073 288

Techniczne Materiały Nadwoziowe
Zamysłowo ul. Wrocławska 42/44
62-060 Stęszew

Tomasz Pempera
+48 502 736 441
+48 613 072 026
tomasz@tmn.pl
www.tmn.pl

Lucjan Bródka
+48 502 736 432
+48 517 876 200
plandeki@pol-plan.com.pl

Piotr Konieczny
+48 502-736-437
+48 61 819-70-02
piotr@pol-plan.com.pl

Tomasz Pempera
+48 502 736 441
+48 613 072 026
tomasz@tmn.pl
www.tmn.pl

Formularz kontaktowy