WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!

Przygotowanie podłoża pod halę namiotową

Montaż hali namiotowej niezależnie od tego czy hala będzie stawiana tylko na 180 dni, czy też na stałe, w oparciu o pozwolenie na budowę, wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Pomimo, iż hale namiotowe zbudowane z profili aluminiowych są konstrukcjami lekkimi, obciążającymi grunt w mniejszym stopniu niż hale stalowe czy tradycyjnie budowane obiekty to parametry podłoża, jego nośność musi odpowiadać założonym wymaganiom projektowym wynikającym z norm i przepisów budowlanych.

Podstawą do oceny zakresu prac jest wizja lokalna i analiza specyfiki geologicznej gruntu. Zalecanym rozwiązaniem jest zazwyczaj wyrównanie – wypoziomowanie terenu i zastosowanie kostki brukowej z podbudową zdolną do przenoszenia reakcji zawartych w dokumentacji.

hala namiotowa fundamenty kostka brukowa

hala namiotowa przykład budowy podłoża

Tereny, na których poziom wód gruntowych powoduje, że podłoże nie zapewnia odpowiedniej nośności, mogą wymagać odwodnienia. Pełne fundamenty betonowe zalecane są przy dużych obciążeniach, niskiej nośności gruntu lub ze względu na wymagania klienta np. podwyższone fundamenty umożliwiają instalację doków załadunkowych dla TIRów. Fundamenty mogą być zrealizowane jako punktowe stopy żelbetowe, liniowe ławy lub płyta żelbetowa. Stopy fundamentowe to wylewki betonowe w kształcie prostokąta, do których mocowane są główne słupy – profile aluminiowe tworzące segmenty hali.

Wykonanie fundamentów zgodnie z projektem obliczeniowym przedstawionym przez Pol-Plan leży po stronie klienta. W przypadku mocowania hali do podłoża utwardzonego kostką brukową istnieje możliwość wykonania badania gruntu na zlecenie klienta.

wylewka betonowa podłoże

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:

ISO PCV
polski kapitał
TUV
certyfikat gsi
certyfikat CE

POL-PLAN Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 307 32 48