WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!

Wytrzymałość konstrukcji hal namiotowych

Realna odporność konstrukcji hal namiotowych wynika bezpośrednio ze stosowania w każdym aspekcie projektowania, produkcji i montażu wymaganych prawem aktualnych norm. hala namiotowa odporność

Jakiekolwiek  nadużycia, w tym stosowanie nieaktualnych norm, co pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji hal w porównaniu do producentów stosujących aktualne normy, mogą być tragiczne w skutkach.

Podróżując po Polsce i Europie na przełomie lutego i marca w trudnych warunkach atmosferycznych, możemy naocznie przekonać się jak wiele hal namiotowych ucierpiało  w okresie silnych wiatrów.

Są to nierzadko  katastrofy budowlane.

Część konkurencji powołuje się w swoich opracowaniach na normy, które mają status wycofanych:

13782:2005wycofana

13782:2007wycofana

Zgodnie z obowiązującą normą 13782:2015, dotyczącą obiektów namiotowych dokumentacja projektu powinna zawierać informacje o sprawdzeniu stateczności, wytrzymałości i bezpiecznym działaniu.

Projekty konstrukcyjne naszych obiektów w przeciwieństwie do konkurencyjnych zawierają wszystkie obliczenia statyczne i wytrzymałościowe – obrazując dokładnie stopień procentowego wykorzystania nośności wszystkich elementów oraz wszystkie parametry konstrukcyjne m.in. dane materiałowe, wymiary przekrojowe (w tym stężeń linowych!) tak aby użytkownik w sposób świadomy i bezpieczny mógł użytkować nasz produkt. Działamy TRANSPARENTNIE.

hale namiotowe wytrzymałość konstrukcji

Nasze rozwiązania konstrukcyjne zostały sprawdzone przez blisko 30 lat w warunkach krajowych oraz europejskich w tym w wymagających lokalizacjach górskich z obciążeniami śnieżnymi nawet 350 kg/m2.

Jak pokazuje praktyka hale namiotowe Pol-Planu  są bezpieczne, a rozwiązania konstrukcyjne nie budzą zastrzeżeń – w szczególności sposób zakotwienia obiektu do podłoża. Zwracamy szczególną uwagę na budzące wątpliwości metody obliczeniowe tego aspektu, stosowane przez firmy konkurencyjne, które oferują SZTYWNE połączenie (utwierdzenie) z gruntem poprzez zakotwienie kotwami palikowymi.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:

ISO PCV
polski kapitał
TUV
certyfikat gsi
certyfikat BLAUE ENGEL
certyfikat CE

Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 307 32 48