WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!

NAMIOTY PRZEMYSŁOWE

Nowa hala produkcyjna może stanowić dla inwestora rozwijającego działalność produkcyjną znaczące obciążenie finansowe i w powszechnej świadomości nie kojarzy się raczej z namiotem – halą namiotową.

Namioty przemysłowe lub inaczej hale namiotowe mogą w wielu aspektach zastąpić drogie hale przemysłowe budowane tradycyjnie.

Nie są to rozwiązania „siermiężne” i nietrwałe. W istocie hala namiotowa może być obiektem wieloletnim (36 miesięcy gwarancji i minimum 10 lat obliczeniowego i realnego okresu użytkowania) o dużej kubaturze (10000 m2 i więcej), wyposażonym we wszystkie systemy i urządzenia niezbędne do produkcji i z namiotem łączyć ją będzie tylko dach pokryty plandeką co wynika z wymogów prawa budowlanego.

Z punktu widzenia inwestora, który zdecyduje się na namiot przemysłowy istotna jest możliwość uzyskania w bardzo krótkim czasie w pełni funkcjonalnej hali produkcyjnej kosztującej ułamek ceny tradycyjnej hali.

Będzie to hala mobilna i łatwa w rozbudowie. Montaż i demontaż dużej hali namiotowej trwa zwykle od jednego do kilku dni co w przypadku prac sezonowych np. robót drogowych, wymagających przemieszczania się w miarę postępu prac, pozwala uzyskać niezwykle funkcjonalne zabezpieczenie miejsca prac przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Doskonałym przykładem wykorzystania hal namiotowych jako obiektów przemysłowych jest przemysł stoczniowy.

Wśród klientów Pol-Planu są stocznie jachtowe, które użytkują namioty przemysłowe jako całoroczne hale produkcyjne i magazynowe. Są to hale namiotowe, których ściany wykonane są z blachy trapezowej lub płyt sandwich z warstwą termoizolacyjną. W najbogatszej opcji stosowane są systemy dachów pompowanych zapewniające dodatkową termoizolację. Hale wyposażone są tak jak tradycyjne hale produkcyjne w niezbędne systemy oświetlenia, wentylacji, ogrzewania/klimatyzacji, bramy, drzwi, ew. doki załadunkowe dla tirów.

Jeśli działalność produkcyjna może odbywać się mniej komfortowych warunkach termicznych to wystarczą namioty przemysłowe z plandeki.

Ciekawym przykładem są wykorzystywane w dużych stoczniach lekkie hale namiotowe – plandekowe umieszczone na torach. Takie rozwiązanie idealnie zabezpiecza proces spawania, lakierowania lub piaskowania dużych konstrukcji stalowych.

W kolejnictwie czy też inwestycjach drogowych namiot przemysłowy w całości wykonany z plandeki może tanio zabezpieczyć miejsce realizacji inwestycji, zwiększając komfort i wydajność pracy.

Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne hal namiotowych Pol-Planu gwarantują bezpieczeństwo i najwyższe parametry użytkowe. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wielu rozwiązań konkurencyjnych nawet największe hale, wymagające wysokiej odporności na obciążenia śnieżne i wiatrowe, oparte są na konstrukcji z wytrzymałych i lekkich profili aluminiowych, a nie na ciężkiej konstrukcji stalowej, która wyklucza mobilność.

namioty magazynowe

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:


TUV
GSI

POL-PLAN Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 307 32 48