KOTWIENIE HAL NAMIOTOWYCH CASE STUDY – TRĄBA POWIETRZNA

kotwy gruntowe hakowe

Hale namiotowe w rolnictwie mogą w wielu zastosowaniach okazać się rozwiązaniem idealnym i bardzo atrakcyjnym kosztowo. Przekonał się o tym Pan Tomasz Jazdon, który zarządza wzorcowym rodzinnym gospodarstwem rolnym. Hala namiotowa o wymiarach 21x81x5m spełnia funkcję garażu dla maszyn rolniczych.

Kilka lat temu bardzo silna trąba powietrzna uszkodziła segment hali,  wyrywając stopy, w których zastosowano standardowe kotwienie zgodnie z obowiązującymi normami, a parametry wytrzymałościowe konstrukcji hali łącznie z kotwieniem zostały obliczone dla lokalnej strefy obciążeń śnieżnych i wiatrowych.   Warto zaznaczyć, że trąba która przeszła nad Chobienicami była tak silna, że porywała w górę 300-kilogramowe bele siana przenosząc je na odległość nawet pięćset metrów.

Rozwiązanie problemu nie mogło polegać wyłącznie na naprawie uszkodzonego segmentu hali co w przypadku tej technologii budowy hal jest względnie łatwe.

Ze względu na całkiem realną perspektywę powtórzenia się takich kataklizmów w przyszłości, należało znaleźć rozwiązanie, którego efektywność wykroczy poza standardy wyznaczone normami.

Z pomocą przyszła idea, która pochodzi z ojczyzny tornad – kotwy gruntowe, hakowe. Zastosowaliśmy kotwy Vulcan Earth Anchors brytyjskiej firmy Anchorsystems.  Idea kotwy hakowej sprowadza się do ruchomego haka „płetwy”, który po wbiciu kotwy na obliczoną głębokość jest odchylany o 90 stopni  z pozycji umożliwiającej wbicie do pozycji „zahaczającej”. Dzięki temu, że hak jest wbijany w grunt w pozycji „ostrza łopaty” ziemia zostaje wzruszona tylko w małym przekroju otworu. Po zahaczeniu na odpowiedniej głębokości kotwa jest niezwykle odporna na wyrwanie przenosząc siłę wyrywającą do 450kN. Zadowolony klient zainwestował jeszcze w dwie hale namiotowe Pol-Planu.

techniki kotwienia

Film prezentuje kotwienie kotwami palikowymi oraz test na wyrywanie. W teście stopa zakotwiona czterema szpilkami wytrzymała obciążenie wyrywające do 2,5 tony.

kotwienie hali

Prawidłowe kotwienie hal namiotowych jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa całej konstrukcji. W zależności od obciążeń i rodzaju podłoża wykorzystywane są różne techniki kotwienia stóp stalowych. Na życzenie klienta realizujemy badanie nośności kotew palikowych przed montażem.

W przypadku kostki brukowej lub asfaltu do kotwienia każdej stopy hali używa się od dwóch do nawet dziesięciu kotew palikowych ze stali (φ 25 mm, długość 100 – 150 cm), wbijanych pod kątem.
Fundamenty, posadzki betonowe, betonowe stopy fundamentowe, płyty betonowe wymagają zastosowania kotew mechanicznych lub kotew chemicznych.
Kotwienie chemiczne hal namiotowych polega na wykorzystaniu prętów gwintowanych, które są wklejane przy pomocy specjalnej żywicy. Zdolność do przenoszenia obciążeń w przypadku kotwienia chemicznego uzależniona jest m.in. od temperatury i czasu stygnięcia żywicy.

kotwa palikowa kotwa chemiczna

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:


TUV

POL-PLAN Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 307 32 48