KOTWIENIE HAL NAMIOTOWYCH CASE STUDY – TRĄBA POWIETRZNA

kotwy gruntowe hakowe

Hale namiotowe w rolnictwie mogą w wielu zastosowaniach okazać się rozwiązaniem idealnym i bardzo atrakcyjnym kosztowo. Przekonał się o tym Pan Tomasz Jazdon, który zarządza wzorcowym rodzinnym gospodarstwem rolnym. Hala namiotowa o wymiarach 21x81x5m spełnia funkcję garażu dla maszyn rolniczych.

Kilka lat temu bardzo silna trąba powietrzna uszkodziła segment hali,  wyrywając stopy, w których zastosowano standardowe kotwienie zgodnie z obowiązującymi normami, a parametry wytrzymałościowe konstrukcji hali łącznie z kotwieniem zostały obliczone dla lokalnej strefy obciążeń śnieżnych i wiatrowych.   Warto zaznaczyć, że trąba która przeszła nad Chobienicami była tak silna, że porywała w górę 300-kilogramowe bele siana przenosząc je na odległość nawet pięćset metrów.

Rozwiązanie problemu nie mogło polegać wyłącznie na naprawie uszkodzonego segmentu hali co w przypadku tej technologii budowy hal jest względnie łatwe.

Ze względu na całkiem realną perspektywę powtórzenia się takich kataklizmów w przyszłości, należało znaleźć rozwiązanie, którego efektywność wykroczy poza standardy wyznaczone normami.

Z pomocą przyszła idea, która pochodzi z ojczyzny tornad – kotwy gruntowe, hakowe. Zastosowaliśmy kotwy Vulcan Earth Anchors brytyjskiej firmy Anchorsystems.  Idea kotwy hakowej sprowadza się do ruchomego haka „płetwy”, który po wbiciu kotwy na obliczoną głębokość jest odchylany o 90 stopni  z pozycji umożliwiającej wbicie do pozycji „zahaczającej”. Dzięki temu, że hak jest wbijany w grunt w pozycji „ostrza łopaty” ziemia zostaje wzruszona tylko w małym przekroju otworu. Po zahaczeniu na odpowiedniej głębokości kotwa jest niezwykle odporna na wyrwanie przenosząc siłę wyrywającą do 450kN. Zadowolony klient zainwestował jeszcze w dwie hale namiotowe Pol-Planu.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI I CERTYFIKATAMI:


TUV

Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysłowo

WYCEŃ HALĘ NAMIOTOWĄ!
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1017-CPR-06.951.178TÜVSÜD

tel.: +48 61 813-56-09